Lineāls auduma vadīšanai


Lineāls auduma vadīšanai

Art. Nr.: XC2215002
Modeļa nr.: F016N

Izmanto, lai nošūtu paralēlas vīles vienādā attālumā vienu no otras. Attālumu starp adatu un vīles līniju var iestādīt, bīdot virzītāju.

1. Nošujiet pirmo vīli.
2. Ievietojiet virzītāja stieni pēdiņas turētāja vai augšējā transportiera atverē.
3. Iestādiet vajadzīgo attālumu līdz iepriekš nošūtajai vīlei, bīdot virzītāja stieni turētājā.
4. Šujiet, virzot virzītāju pa iepriekš nošūtās vīles līniju.

Brother Earth

Brother Earth