Brother garantija


Cienījamais klient!

Mēs pateicamies Jums par Brother tehnikas iegādi un vēlamies sniegt ziņas par Brother garantiju.
Piezīme: Brother neakceptē nekādus citus garantijas nosacījumus, izņemot tos, kas minēti zemāk.

Brother garantija (šujmašīnām un izšūšanas mašīnām)

Brother 3-gadu garantija attiecas uz:

Brother garantija tiek sniegta mazumtirdzniecības oriģinālajam pircējam, iegādājoties oriģinālu Brother produktu ar pievienotajiem palīgmateriāliem un piederumiem, turpmāk tekstā-“produkts”.

Ja Jūs pērkat produktu no kāda cita nevis no pilnvarota Brother tālākpārdevēja pārstāvja, un, ja šis produkts pirms pirkšanas ir ticis lietots (tajā skaitā, bet ne tikai, produkts ir pagrīdes ražojums, vai tas ir pārtaisīts vai labots, izņemot, ja tas ir darīts Brother servisa centrā), Jūs neesat oriģinālais pircējs un uz Jūsu iegādāto preci šī garantija neattiecas.

Kas ir iekļauts garantijā:

Šis produkts ietver Mašīnu un tās papildus piederumus. Papildus piederumi var ietvert, tajā skaitā, bet ne tikai,  adatas, spuldzes, pēdiņas, spolītes, ārdītājnazi, darbarīkus un izšūšanas rāmīšus.

Ja šajā tekstā nav norādīts citādāk, Brother garantē, ka Mašīna būs bez materiālu un apstrādes defektiem, ja tā tiks lietota atbilstošos normālos apstākļos.

Kāds ir  garantijas periods:

Garantijas periods ir 3 gadi no produkta oriģinālā pirkuma datuma (ja produktu izmanto uzņēmējdarbības vajadzībām, Brother piedāvā 1 gadu garantijas periodu no produkta oriģinālā pirkuma datuma).

Kas NAV ietverts:

Šī garantija nesedz:

(1) Zaudējumus, kas radušies no fiziskiem un mehāniskiem bojājumiem produktam;

(2) Zaudējumus, kas radušies no nepareizas uzstādīšana, nepareizas vai pārmērīgas lietošanas, nevērības vai nelaimes gadījuma (tajā skaitā, bet ne tikai, no produkta transportēšanas bez pienācīgas sagatavošanas un / vai iepakojuma);

(3) Zaudējumus, kas radušies sakarā ar citas ierīces vai programmatūras pievienošanu produktam (tajā skaitā, bet ne tikai, no zaudējumiem, kas radušies no cita zīmola rezerves daļu vai papildus piederumu lietošanas);

(4) Papildus piederumu iegādi;

(5) Citas vienības vai darbības, kas prasa periodisku apkopi, remontu vai nomaiņu pie dabīgas nolietošanās, tajā skaitā bet ne tikai, spolītes turētāja, adatu plāksnes, diega ievērēja nomaiņa.

Šī garantija tiek ANULĒTA, ja produkts  jebkādā veidā ir mainīts vai modificēts (tajā skaitā, bet ne tikai, ar garantijas remonta mēģinājumu bez saskaņošanas ar Brother un / vai sērijas numura mainīšanu / noņemšanu).

Ko darīt, ja uzskatāt, ka Jūsu produkts ir tiesīgs saņemt garantijas apkopi:

Ziņojiet par problēmu Brother pilnvarotajam servisa centram vai produkta izplatītājam garantijas termiņa laikā. Piegādājiet produktu Brother pilnvarotajam servisa centram, līdzi ņemot sākotnējo rēķinu vai kvīti, kurā norādīts pirkuma datums, pārdevēja un produkta nosaukums.

Ko darīs Brother:

Ja paziņojums par Mašīnas problēmu attiecas šo garantiju, un, ja Jūs vispirms vēršaties ar šo problēmu  Brother pilnvarotajā servisa centrā garantijas periodā, Brother vai tās pilnvarotais pakalpojumu centrs salabos vai nomainīs Mašīnu bez maksas. Lēmumu par to, vai labot vai nomainīt Mašīnu Brother pieņem tikai pēc saviem ieskatiem. Salaboto vai nomainīto Mašīnu Jūs varēsiet paņemt Brother pilnvarotajā servisa centrā vai pie izplatītāja.

Brother Earth

Brother Earth