Pēdiņas izšūšanai


Pēdiņa izšūšanai ar C-atvērumu

Pēdiņa izšūšanai ar C-atvērumu
Art. Nr.: XE1097001
Modeļa nr.: F061

Pēdiņas atvērums sniedz labu redzamību adatas darba laukā. Pielietojiet šo pēdiņu brīvās šūšanas un kviltinga dekoratīvās stepēšanas nolūkiem.

1. Pieskrūvējiet ar skrūvi pēdiņu pie turētāja stieņa.

2. Nolaidiet auduma transportieri.

3. Izmantojiet šūšanai kājas pedāli, lai abas kājas būtu brīvas.

4. Uzstādiet taisno, vai kādu citu dūrienu.

5. Palieciet audumu zem pēdiņas.

6. Sākot šūt, piespiediet adatas pozīcijas taustiņu divreiz, lai abi diegi iznāktu auduma virspusē.

7. Turot rokā abus diegus, nošujiet apmēram 4 nostiprinošus dūrienus.

8. Šujiet, virzot audumu sev vēlamā virzienā ar abām rokām.

9. Šūšanas beigās nošujiet apmēram 4 nostiprinošus dūrienus.

 

Pēdiņa izšūšanas ar 0-atvērumu

Pēdiņa izšūšanas ar 0-atvērumu
Art. Nr.: XC1948052
Modeļa nr.: F005N

Šī pēdiņa paredzēta stepēšanai, kviltingam, brīvai šūšanai. Pēdiņa paceļas un nolaižas reizē ar adatu, līdz ar to dūrienus var veidot vēlamajā virzienā.

1. Nolaidiet auduma transportieri.

2. Uzstādiet taisno dūrienu.

3. Palieciet audumu zem pēdiņas.

4. Izmantojiet abas rokas auduma pārbīdei.

5. Šūšanas sākumā un beigās nošujiet nostiprinošus dūrienus.

Video

Brother Earth

Brother Earth