Pēdiņa izšūšanai ar C-atvērumu


Pēdiņa izšūšanai ar C-atvērumu

Art. Nr.: XE1097001
Modeļa nr.: F061

Pēdiņas atvērums sniedz labu redzamību adatas darba laukā. Pielietojiet šo pēdiņu brīvās šūšanas un kviltinga dekoratīvās stepēšanas nolūkiem.

1. Pieskrūvējiet ar skrūvi pēdiņu pie turētāja stieņa.

2. Nolaidiet auduma transportieri.

3. Izmantojiet šūšanai kājas pedāli, lai abas kājas būtu brīvas.

4. Uzstādiet taisno, vai kādu citu dūrienu.

5. Palieciet audumu zem pēdiņas.

6. Sākot šūt, piespiediet adatas pozīcijas taustiņu divreiz, lai abi diegi iznāktu auduma virspusē.

7. Turot rokā abus diegus, nošujiet apmēram 4 nostiprinošus dūrienus.

8. Šujiet, virzot audumu sev vēlamā virzienā ar abām rokām.

9. Šūšanas beigās nošujiet apmēram 4 nostiprinošus dūrienus.

 

Brother Earth

Brother Earth